En position er en angivelse af et bestemt punkt i et koordinatsystem.


Vi kan jo starte med min altan. Den har flg. position i WGS84 datum:

N54.90788 E9.78635

Ngg,ggggg°  Egg,ggggg°

DD (decimalgrader)

N54 54.473  E9 47.181

Ngg° mm,mmm'  Eg° mm,mmm'

DMM (grader og decimalminutter)

N54 54 28.4  E9 47 10.8

Ngg° mm' ss,s''  Eg° mm' ss,s''

DMS (grader, minutter og decimalsekunder)

32 U  550416  6084824

zone bånd easting northing

UTM

Dette er de fire mest kendte måder at angive en position på. De er lige nøjagtige, idet man kan sætte så mange decimaler på, som man ønsker. De tre første kaldes »lat/lon«, idet de anvender bredde- og længdegrader (latitude/longitude). UTM bruger en zone, et bånd og Easting og Northing er angivet i metersystemet.


Bemærk:

som regel bruges punktum som decimaltegn (evt. afhængig af pc'ens systempræference)

man bruger sjældent tegnene for grader °  minutter ''  og sekunder '

man oversætter ikke E (east) til Ø (øst)

vest for Greenwich bruges enten W eller et minustegn - i stedet for E

der er ingen grænser for antallet af DD decimaler

der kan sættes to decimaler på UTM, så man opnår centimeternøjagtighed.
UTM eller DD

Jeg anvender både DD og UTM, men jeg lader maskineriet om at konvertere for mig; især programmet ExpertGPS, da man kan vælge format 'on-the-fly', og der er nogle gode import/eksport faciliteter. GPSmap Cx62 kan vise to formater samtidigt, men i andre programmer og GPS'er skal man som regel indstille en systempræference.


Til hverdag holder jeg mest af UTM, fordi det er mere intuitivt at indtaste og væsentligt nemmere at regne på. På mange nye vandrekort er der et UTM-gitter, så her kan man finde en position med en almindelig lineal med centimetermål. (Som bekendt er der jo forskel på afstanden mellem breddegraderne, så det er væsentligt sværere at regne på.)


Hvis jeg skal dirigere chaufføren hen til det sted, hvor jeg vil hentes, så anvender jeg som regel DD, da jeg endnu ikke har set en bil-GPS, der kan håndtere indtastning af UTM-værdier. Det kan Google heller ikke, men gerne de tre andre, hvis man altså skriver på den form, der er vist i tabellen øverst. - se mere herOverflytning

Hvis man skal flytte data mellem maskinerne får man brug for en god del overbærenhed og af og til behov for fejlfinding. Her er nogle eksempler:

Geodatastyrelsen anvender UTM, men sin egen zone på Sjælland

Google Earth kan indstilles til at vise UTM, men kan kun eksportere i eget filformat

Krak/Eniro anvender DMS

Garmin nüvi 750 anvender alle tre »lat/lon«, men ikke UTM

Garmin nüvi 3490 anvender alle tre »lat/lon« og et specielt UTM-format

Garmin GPS'er kan kun acceptere import i DD

Der kan være anvendt et ældre datum

Der kan være byttet om på rækkefølgen.Datum (referencesystem)

Et datum er et fælles referencesystem for et gitternet til positionsbestemmelse, og dem er der rigtig mange af. Man får en ide om denne opgave ved at forestille sig, at man forsøger at lave jordens gitternet ved at pakke en globus ind i et stykke ternet papir; det må nødvendigvis give nogle skæve hjørner.


GPS'ens og programmets datum skal selvfølgelig passe til kortet. Valg af forkert datum kan give temmelig store fejl, men heldigvis er der i Europa stort set enighed om at bruge ETRS89 (som svarer til WGS84). Der er dog en del varianter og tilpasninger, bl.a. i forbindelse med det 'firkantede' UTM.


Geodatastyrelsen strækker zone 32 til Øresund; det gør det lettere at beregne afstande, men det giver en fejlaflæsning i forhold til Google Earth eller en GPS. På de nyeste kort, Topografisk Atlas Danmark 1:100.000 og Færdselskort 1:200.000, er vist begge zoners UTM-net, men på Geodatastyrelsens web-service Kort på nettet anvendes deres eget UTM-gitter. En østsjællandsk position kan konverteres på web-siden »GPS-transformation«, som man finder lige her.

Først vælger man: Fra system: utm32Eetrs89 og Til system: utm33Eetrs89 og så indtaster man Northing og Easting værdierne samt Ellipsoide 0 og trykker på Beregn.


Eksempel:

Midtermolen på Tårbæk Havn har position  32 U N6188301 E725439 iflg. 'Kort på nettet'

På Google Earth og GPS'erne er positionen 33 U N6185064 E349254


Hvis man vil undgå talgymnastikken, så slå adressen op på Eniro/Krak: Her bruges også Geodatastyrelsens zone-variant.På ældre kort, fx de første hærvejskort, kan der være anvendt et ældre datum (ED 50) og det betyder, at man er nødt til at korrigere de aflæste UTM-positioner således:

Nordjylland: zone 32 V: 81 m øst-vest og 208 m nord-syd

Sydjylland: zone 32 U: 81 m øst-vest og 207 m nord-syd

Fyn og Sjælland: zone 32 U: 81 m øst-vest og 206 m nord-syd

Fyn og Sjælland: zone 33 U: 69 m øst-vest og 200 m nord-syd

Bornholm: zone 33 U: 70 m øst-vest og 199 m nord-syd


^^
© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen og OpenStreetMap bidragydere