Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

OLDTIDSMINDER I SØNDERJYLLAND
http://bukhmark.dk/poi-er/index.html
49 Tamdrup Høj v. Øsby 6100 Tamdrupvej N55.2637794 E9.6621798
41 Skrydstrup-pigens høj 6510 Vojensvej N55.2322274 E9.2926487
45 Vojens Lufthavn, ex.Flyvestation Skrydstrup 6510 Lilholtvej N55.2220049 E9.2911274
42 Gravhøje, Over Jerstal 6500 Vojensvej N55.2091515 E9.2998495
42 Abkær oldtidsmindepark 6500 Langdyssevej N55.1868164 E9.3425116
164 Harreby-gravpladsen 6510 Årupvej N55.3257622 E8.9319141
104 Stenaldergrave og bronzealderhøje i Skelde Kobbelskov 6310 ~ N54.8529810 E9.7569750
362 Årupgård, gravplads fra tidlig jernalder 6510 Årupvej N55.3035857 E8.9334012
148 Langdysser og jættestue i Lindet Skov 6520 ~ N55.2067742 E8.9651315
182 Bronzealderhøje på Løgumbjerge 6240 Vongshøjvej N55.0888372 E8.9218357
61 Gasse Høje, bronzealderhøje 6780 Gasse Høje N55.1607704 E8.8015459
86 Steneng, Langdysserne v. Abterp 6261 Abterp N55.0899640 E8.7785673

Galgehøj, Hjerpsted 6280 Galgevej N55.0004795 E8.6653152

Gravhøje ved Hjerpsted skydebane 6280 Skydebanevej N55.0084748 E8.6515514
94 Gravhøje ved Hjerpsted 6280 Vestkystvej N55.0288524 E8.6441002
325 Hjulgraven v. Hjordkær (flyttet 2012) 6230 Grønhøj N55.0267294 E9.3177429
38 Æ Vold, jernalderbefæstning v. Øster Løgum 6230 Ribevej N55.1017148 E9.3398871
327 Hærulfstenen v. Hovslund 6230 Oksevejen N55.1400721 E9.3449349
112 Strangelshøj 6230 Oksevejen N55.1404383 E9.3489070
175 Sikringsstilling Nord, Stenhøj 6230 ~ N55.1368024 E9.3180363
102 Langdyssen Kæmpestenen i Varnæs Tykke 6200 ~ N55.0299665 E9.5707873

Gravhøje v. Hostrupskov 6200 ~ N55.0100479 E9.4569186
158 Eliselunddyssen, Hostrupskov 6200 Dyssevej N55.0128572 E9.4578575
29 Myrpold, stenkammer 6200 Østerkrogsforte N55.0512718 E9.4974434
29 Milkær Skov 6200 Skarrevvej N55.0573819 E9.5084779
178 Helshøje, Sønderskoven 6400 ~ N54.8979384 E9.8461093
23 Klinting høj, dyssekammer 6400 ~ N54.9050639 E9.8475688
178 Arnhøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.8988157 E9.8466111
116 Gravhøje, Lambjerg Indtægt 6470 Søndre Landevej N54.9061373 E9.8786448
302 Gravhøje i Blomeskobbel 6440 Dyssevej N54.9562213 E10.0148348

Svenskegravene, tuegrave 6430 Nørreskovvej N55.0138400 E9.9463681
73 Gl. Troldhøj, Nørreskoven 6430 Troldhøjvej N55.0115087 E9.9363832
73 Baronens Høj, Nørreskoven 6440 Holmvej N55.0260992 E9.8778568
171 Langdysser, Nørreskoven 6430 Stenkobbelvej N55.0103650 E9.9367006

Trodsten, runddysse, Katry 6440 Anholt N54.9892548 E9.9620440
352 Skibssætninger v. Stolbro Nakke 6430 Lillemadevej N54.9829848 E9.7852186
158 Skibssætninger v. Dyndved 6430 Katholmvej N54.9746708 E9.8353324
82 Langdysser i Brandsbøl Skov 6430 Vesterballe N55.0140705 E9.7567537
306 Bundsø, oldsagsfund 6430 Knuden N55.0213902 E9.7774132