Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

KIRKERNE PÅ ALS OG SUNDEVED
http://bukhmark.dk/poi-er/index.html
161 Rinkenæs Gl. Kirke 1158 6300 Gl. Kirkevej N54.9052248 E9.5450031
111 Kværs Kirke 6300 Kirketoft N54.9305545 E9.4954845
115 Minde om 1914-18 og 1945, Kværs kkg., fælles 6300 Kirketoft N54.9305020 E9.4951249
272 Klokkehus ved Kværs Kirke 6300 Kirketoft N54.9305286 E9.4952189
155 Rinkenæs Korskirke 1932 6300 Kirkevej N54.8961931 E9.5627504
71 Slotskirken, Gråsten 6300 Slotsbakken N54.9257586 E9.5949955
65 Egernsund Kirke 6300 Sundgade N54.9041571 E9.6089939
17 Adsbøl Kirke 6300 Sønderborg Landevej N54.9369093 E9.6205083
39 Broager Kirke 6310 Kirkegade N54.8915196 E9.6740671
44 Minde om 1864, Broager kkg. 6310 Kirkegade N54.8922944 E9.6737214
44 Minde om 1864, tysk, Broager kkg. 6310 Kirkegade N54.8923655 E9.6738629
44 Minde om 1864, Broager kkg., pioner Klinke 6310 Kirkegade N54.8923123 E9.6737373
45 Minde om 1914-18, Broager kkg., mindehøj 6310 Kirkegade N54.8923761 E9.6719609
271 Klokkehus ved Broager Kirke 6310 Kirkegade N54.8915248 E9.6747532
141 Nybøl Kirke 6400 Amtsvejen N54.9203640 E9.6810864
147 Minde om 1920 og 1945, Nybøl 6400 Amtsvejen N54.9200959 E9.6808167
292 Minde om 1864, tysk, Nybøl kkg. 6400 Amtsvejen N54.9204859 E9.6817906
272 Klokkehus ved Nybøl Kirke 6400 Amtsvejen N54.9203469 E9.6809301
49 Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9198588 E9.7234217
55 Minde om 1914-18, Dybbøl kkg. 6400 Dybbøl Bygade N54.9198359 E9.7242482
280 Sognegård ved Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9195231 E9.7239462
221 Ulkebøl Kirke 6400 Kaplenivej N54.9261116 E9.8305809
291 Fællesgrav 1864, dansk, svensk, tysk, Ulkebøl kkg. 6400 Kaplenivej N54.9260669 E9.8305488
227 Kirkestald ved Ulkebøl Kirke 6400 Kaplenivej N54.9265628 E9.8316201
195 Sct. Marie Kirke, Sønderborg 6400 Kirke Alle N54.9113520 E9.7864754
167 Sottrup Kirke 6400 Kirkeagervej N54.9488677 E9.6926224
172 Minde om 1864, Sottrup kkg. 6400 Kirkeagervej N54.9487370 E9.6918864
172 Minde om 1914-18, Sottrup kkg. 6400 Kirkeagervej N54.9487265 E9.6921516
172 Minde om 1849, tyske, Sottrup kkg. 6400 Kirkeagervej N54.9487985 E9.6921372
172 Minde om 1849, Sottrup kkg. 6400 Kirkeagervej N54.9487461 E9.6918709
172 Minde om 1864, tysk, Sottrup kkg. 6400 Kirkeagervej N54.9488248 E9.6922626
229 Sct. Laurentius Kirke, Ullerup 6400 Kirkepold N54.9655708 E9.6625451
203 Christianskirken 1957, Sønderborg 6400 Ringgade N54.9094523 E9.8048597
295 Minde om 1940-45, Sønderborg Østre kkg., mindelund 6400 Ringgade N54.9096266 E9.8056743
211 Sct. Pauls Kirke 1997, Sønderborg 6400 Ringridervej N54.9066584 E9.7992514
175 Stenderup frikirke 1903 6400 Stenderup Kirkebakke N54.9238931 E9.6879492
179 Præstebolig, Stenderup 6400 Stenderup Kirkebakke N54.9242143 E9.6883604
187 Slotskirken, Dr. Dorotheas Kapel 1568, Sønderborg 6400 Sønderbro N54.9070369 E9.7839113
192 Gravkapellet ved Slotskirken, Sønderborg 6400 Sønderbro N54.9071067 E9.7842402
289 Menighedshuset, Sønderborg 6400 Østergade N54.9083442 E9.7929678
181 Svenstrup Kirke 6430 Egebjergvej N55.0265178 E9.8230977
272 Klokkehus ved Svenstrup Kirke 6430 Egebjergvej N55.0263810 E9.8233921
185 Præstegård, Svenstrup 6430 Egebjergvej N55.0262965 E9.8239223
57 Egen Kirke 6430 Egen Kirkevej N54.9840075 E9.8687650
63 Minde om 1914-18, Egen kkg. 6430 Egen Kirkevej N54.9839752 E9.8695144
272 Klokkehus ved Egen Kirke 6430 Egen Kirkevej N54.9838131 E9.8695578
81 Havnbjerg Kirke 6430 Kirkebakken N55.0381759 E9.7970792
62 Kirkestald 1750, Egen 6430 Nordborgvej N54.9844574 E9.8686810
149 Vor Frue Kirke, Oksbøl 6430 Oksbøl Søndergade N55.0377777 E9.7581237
153 Præstegård, Oksbøl 6430 Præstegårdsvej N55.0372863 E9.7591159
125 Nordborg Kirke 6430 Tontoft N55.0599891 E9.7397086
131 Præstegård, Nordborg 6430 Tontoft N55.0604473 E9.7397327
29 Præstegård, Asserballe 6440 Bygaden N54.9684034 E9.9520010
36 Klokketårn ved Slotskirken, Augustenborg 6440 Hofgården N54.9449262 E9.8684217
133 Vor Frue Kirke, Notmark 6440 Kirkepladsen N54.9796743 E9.9309233
103 Sct. Laurentius Kirke, Ketting 6440 Kirkevænget N54.9668895 E9.8981994
138 Minde om 1914-18, Notmark kkg. 6440 Notmark N54.9798134 E9.9303640
139 Præstegård, Notmark 6440 Notmark N54.9790677 E9.9291592
138 Minde om 1940-45, Notmark 6440 Notmark N54.9792893 E9.9307425
138 Minde om 1920, Notmark 6440 Notmark N54.9792347 E9.9308350
23 Asserballe Kirke 6440 Pilehavevej N54.9658223 E9.9533927
28 Minde om 1914-18, Den store krig, Asserballe kkg. 6440 Pilehavevej N54.9660569 E9.9532733
297 ex.Bispegård, Ketting 6440 Smedegade N54.9658558 E9.8970048
37 Minde om 1848-50-51, Augustenborg kkg. 6440 Stavensbølgade N54.9479199 E9.8807737
31 Slotskirken, Augustenborg 6440 Storegade N54.9449783 E9.8665272
215 Tandslet Kirke 6470 Gammel Skolevej N54.9264675 E9.9671772
272 Klokkehus ved Tandslet Kirke 6470 Gammel Skolevej N54.9263622 E9.9679861
95 Præstegård, Hørup 6470 Hørup Bygade N54.9131930 E9.8969565
123 Præstegård, Lysabild 6470 Kegnæsvej N54.9036139 E10.0037012
122 Minde om 1914-18, Lysabild kkg. 6470 Lysabildgade N54.9029638 E10.0040749
117 Lysabild Kirke 6470 Lysabildgade N54.9035812 E10.0044022
123 Den holstenske lade 1783, Lysabild 6470 Lysabildgade N54.9036394 E10.0038890
89 Hørup Kirke, Kirke Hørup 6470 Mjangvej N54.9266647 E9.9017816
272 Klokkehus ved Hørup Kirke 6470 Mjangvej N54.9265399 E9.9016383
97 Sct. Johannes Kirke, Kegnæs 6470 Præstegårdsvej N54.8708732 E9.8921052
293 Minde om 1914-18, Sct. Johannes kkg. 6470 Præstegårdsvej N54.8708747 E9.8919026