Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

FORTIDSMINDER I DANMARK (kun sdj.)
http://bukhmark.dk/poi-er/index.html
149 Gravhøje i Blomeskobbel 6440 Dyssevej N54.9562213 E10.0148348
150 Langdysser i Brandsbøl Skov 6430 Vesterballe N55.0140705 E9.7567537
150 Tårnhøj, Niehuus, voldsted D-24955 Schlossberg N54.8288915 E9.3768973
150 Brostensvej ved Den Krumme Vej, Rønsdam 6330 Rønsdamsvej N54.8348793 E9.3731387
150 Bundsø, oldsagsfund 6430 Knuden N55.0213902 E9.7774132
150 Minde om 1848, Bov 6330 Padborgvej N54.8370875 E9.3680677
151 Bredhøj 6392 Bredhøjvej N54.9791690 E9.2791025
151 Minde om 1864, Bøffelkobbel, gendarmer 6400 Amtsvejen N54.9128734 E9.7039689
151 Brovold, Augustenborg 6440 Gammel Brovej N54.9481756 E9.8937539
151 Broager Dæk på Gammelmark klinter 6310 ~ N54.8845330 E9.7336850
152 Cathrinesminde Teglværksmuseum 6310 Illerstrandvej N54.8762819 E9.6569496
152 Draved Skov 6240 Dravedvej N55.0131029 E8.9667541
153 Draved Mose 6240 ~ N55.0112065 E8.9421429
153 Forsøg med svedjebrug, Draved Skov 6240 ~ N55.0212823 E8.9744114
154 Dybbøl Mølle, gh 1936 6400 Dybbøl Banke N54.9070400 E9.7579266
156 Historiecenter på Dybbøl Banke 6400 Dybbøl Banke N54.9066315 E9.7542536
156 Minde om 1920 på flagbastionen, Dybbøl 6400 Dybbøl Banke N54.9062410 E9.7563519
156 Fællesgravene, Dybbøl 6400 Dybbøl Banke N54.9068810 E9.7487837
156 Minde om 1920, kongeskansen, Dybbøl 6400 ~ N54.9085172 E9.7501399
157 Minde om de første Røde Kors delegerede, Dybbøl 6400 Dybbøl Banke N54.9066824 E9.7532876
158 Gravhøje v. Frøslev 6330 Toldbodvej N54.8257575 E9.3230585
158 Skibssætninger v. Dyndved 6430 Katholmvej N54.9746708 E9.8353324
158 Eliselunddyssen, Hostrupskov 6200 Dyssevej N55.0128572 E9.4578575
158 Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9198588 E9.7234217
158 Minde om 1864, tysk, Dybbøl kkg. 6400 ~ N54.9196766 E9.7238397
159 Beredskabforbundets Informationsbarak, Frøslevlejren 6330 Lejrvejen, barak H1 N54.8434934 E9.3278563
159 ex.Frøslev Polde Naturskole, Frøslevlejren 6330 Lejrvejen, barak H3 N54.8434916 E9.3285414
159 FN Museet, Frøslevlejren 6330 Lejrvejen, barak 46 N54.8428429 E9.3291435
159 Frøslevlejrens Museum, H4 6330 Lejrvejen, barak H4 N54.8434007 E9.3288988
160 Minde om guldhornene, Gallehus 6270 Guldhornsvej N54.9587388 E8.8125999
162 Gasse Høje, bronzealderhøje 6780 Gasse Høje N55.1607704 E8.8015459
163 Gejlå Bro, Bommerlund 6330 Hærvejen N54.8929839 E9.3623407
164 Gravhøje v. Gram 6510 Råstedhøjvej N55.2926256 E9.0393373
164 Harreby-gravpladsen 6510 Årupvej N55.3257622 E8.9319141
164 Hjertehøj 6300 ~ N54.9284493 E9.5849698
164 Langdysse, Karensbjerg 6300 ~ N54.9239845 E9.5656660
164 Langdysse, Karensbjerg 6300 ~ N54.9237034 E9.5681274
164 Langdysse, Karensbjerg 6300 ~ N54.9234803 E9.5697002
164 Langdysse, Ravnsbjerg 6300 ~ N54.9176379 E9.5680107
164 Grøngård lade 6270 Lydersholmvej N54.9148760 E8.9919350
164 Højgård, Gram 6510 Brogårdsvej N55.2888628 E8.9687757
164 De ukendte fyrsters grav, Kastrup 6510 Haderslevvej N55.2714675 E9.0705270
165 Gravhøj v. Hennekesdam 6630 Hennekesdamvej N55.3445712 E9.1750260
165 Gravkammer v. Hjartbro 6541 Bevtoftvej N55.1989291 E9.1725486
166 Skålsten i Hjordkær Kirke 6230 Kirkegade N55.0328602 E9.3028500
166 Stenalderdysser i Hønsnap Skov 6340 ~ N54.8727251 E9.4319420
166 Klokketårn på gravhøj, Hjordkær Kirke 6230 Kirkegade N55.0329066 E9.3022558
166 Hjemsted Oldtidspark 6780 Hjemstedvej N55.1528849 E8.7415457
166 Hjulgraven v. Hjordkær (flyttet 2012) 6230 Grønhøj N55.0267294 E9.3177429
166 Hærulfstenen v. Hovslund 6230 Oksevejen N55.1400721 E9.3449349
167 Kobro 1820 6372 Kobro N54.9720825 E9.1493449
167 Jels Voldsted 6630 Koldingvej N55.3759357 E9.2224905
167 Immervad Bro 1776 6230 Hærvejen N55.1568875 E9.3505259
167 Jels Mølle, gh 1859 6630 Møllegade N55.3574930 E9.1985379
168 Lokeshøje (Lokhøje), Københoved 6630 Københovedvej N55.4216340 E9.1142885
168 Myrpold, stenkammer 6200 Østerkrogsforte N55.0512718 E9.4974434
168 Sten med skålgruber, Lysabild Kirke 6470 Lysabildgade N54.9036725 E10.0042329
168 Gravhøje, Lambjerg Indtægt 6470 Søndre Landevej N54.9061373 E9.8786448
168 Markmandens hus, Misthusum 6780 ~ N55.1412346 E8.7041739
169 Nydam Mose 6400 Nydamvej N54.9608753 E9.7277818
171 Nørrevold, Arrild 6520 Rugbjergvej N55.1515232 E8.9942097
171 Gl. Troldhøj, Nørreskoven 6430 Troldhøjvej N55.0115087 E9.9363832
171 Baronens Høj, Nørreskoven 6440 Holmvej N55.0260992 E9.8778568
171 Voldstedet, ex.Helvedgård / Gl. Østerholm 6430 Nørreskovvej N55.0134423 E9.9113439
171 Langdysser, Nørreskoven 6430 Stenkobbelvej N55.0103650 E9.9367006
171 Tuegrave, Nørreskoven 6430 ~ N55.0132083 E9.9466973
171 Østerholm slotsruin 6430 Voldstedvej N55.0061241 E9.9318954
171 Langdysser, Nørreskoven 6430 Stenkobbelvej N55.0099172 E9.9365025
172 Langdysser i Oleskobbel, Fynshav 6440 ~ N54.9746910 E10.0038171
173 Olgerdiget, Bjerndrupvej 6360 Bjerndrupvej N54.9434547 E9.2799010
174 Pottervej 6230 Foldingbrovej / Pottervej N55.1526997 E9.2964130
174 Gravhøje, Over Jerstal 6500 Vojensvej N55.2091515 E9.2998495
174 Røverkulen, langdysse, Lindet Skov 6520 ~ N55.2061793 E8.9592081
174 Povls Bro 6200 Gammel Oksevej N54.9520845 E9.3546435
175 Kirketomt, Sct. Thøgers Kapel, Gelsådalen 6510 Årupvej N55.2840104 E8.9687795
175 Sikringsstilling Nord, Gammelskov 6534 ~ N55.1474062 E9.1698158
175 Sikringsstilling Nord, Strandelhjørn 6534 ~ N55.1483012 E9.2711812
175 Sikringsstilling Nord, Rugbjerg 6230 Foldingbrovej N55.1091253 E9.3312972
175 Sikringsstilling Nord, Øster Gasse 6780 Åbenråvej N55.1563866 E8.8080649
175 Sikringsstilling Nord, Lerskov Batteri 6230 Tingvejen N55.0999187 E9.4042515
175 Sikringsstilling Nord, Hyrup 6520 Haverbækvej N55.1851085 E9.1105009
175 Sikringsstilling Nord, Andholmbatteriet 6230 Ribevej N55.0994328 E9.3397267
175 Sikringsstilling Nord, Stenhøj 6230 ~ N55.1368024 E9.3180363
176 Stenaldergrave og bronzealderhøje i Skelde Kobbelskov 6310 ~ N54.8529810 E9.7569750
176 Klokkestablen, Skamling 6093 ~ N55.4184571 E9.5655703
176 Skamlingsbankestøtten og mindesmærkerne 6093 ~ N55.4184571 E9.5655703
176 Kvindegrav fra bronzealderen, Skelde 6310 Overballe N54.8540348 E9.7256702
176 Tårnhøjborg v. Skelde 6310 Overballe N54.8541315 E9.7230239
177 Skrydstrup-pigens høj 6510 Vojensvej N55.2322274 E9.2926487
177 Smøl Vold 6310 Nybøl Landevej N54.8981795 E9.6723227
178 Svejlund Stok Bro 1786 6230 ~ N55.0682879 E9.1588479
178 Runesten v. Starup Kirke 6100 Starup Kirkevej N55.2482847 E9.5322733
178 Abkær oldtidsmindepark 6500 Langdyssevej N55.1868164 E9.3425116
178 Helshøje, Sønderskoven 6400 ~ N54.8979384 E9.8461093
178 Klinting høj, dyssekammer 6400 ~ N54.9050639 E9.8475688
178 Arnhøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.8988157 E9.8466111
178 Gravhøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.9012525 E9.8438239
178 Gravhøj v. Højhus, Sønderskoven 6400 ~ N54.9010373 E9.8489189
178 Traphøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.9024560 E9.8490891
178 Steneng, Langdysserne v. Abterp 6261 Abterp N55.0899640 E8.7785673
178 Gravhøj, Stursbøl Plantage 6560 ~ N55.3204393 E9.2221166
178 Gravhøjshjørnet, Stursbøl Plantage 6560 ~ N55.3395060 E9.2023106
179 Helleristningssten, Taps kkg. 6070 ~ N55.3931219 E9.4710353
179 Tonneshøj, jættestue 6100 Tonneshøjvej N55.2385374 E9.7131388
179 Tamdrup Høj v. Øsby 6100 Tamdrupvej N55.2637794 E9.6621798
179 Tovskov Voldsted, Mølby 6560 ~ N55.3248485 E9.2683663
180 Tørning Voldsted og beplantningen 6500 Tørningvej N55.2367921 E9.3749110
180 Trøjborg 6261 Trøjborgvej N55.0214409 E8.7540446
181 Urnehoved Mindelund 6392 Oksevejen N54.9904605 E9.3243800
182 Langdysser, Vedsted 6500 Tøndervej N55.1949235 E9.3637098
182 Vongshøj, Løgumbjerge 6240 Vongshøjvej N55.0880192 E8.9214926
182 Bronzealderhøje på Løgumbjerge 6240 Vongshøjvej N55.0888372 E8.9218357
182 Æ Vold, jernalderbefæstning v. Øster Løgum 6230 Ribevej N55.1017148 E9.3398871
182 Vibæk vandmølle 6470 Vibæk Mølle N54.8943468 E9.9548221
182 Vibæk vindmølle, ex.Niløse Mølle 6470 Taskland N54.8939009 E9.9555288