Nærvandreveje

Denne 132 km lange vandrerute er blevet til af flere omgange. Ribe Amt oprettede de første to ruter, Blåvand-Varde og Varde-Bække, i 1994 bl.a. som primitive stier langs Varde Å, Holme Kanal og Holme Å. Siden blev et stykke af Hærvejen fra Bække til Haraldskær Fabrik afmærket som Kyst til Kyststi og endelig blev asfaltstien langs Vejle Å hæftet på, så nu kan man vandre ad en afmærket rute tværs over Jylland fra Vejle til Blåvands Huk.


Ruten er afmærket med karakteristiske gultoppede stolper og et blåt vandringsmandskilt. Flere steder er en gultoppet stolpe uden skilt anvendt som forsikringsmærke.


Ruten er siden omlagt flere steder, fx nord for Bække (hvor den følges med Hærvejen ad Spjarup Markvej, Ølgårdvej, gennem Fitting og ad Hejnsvigvej), ved Sønderhedevej og syd om åen vest for Høllund bro. Øst for Varde er der anvist en alternativ rute, som man kan bruge når den genslyngede å gennem Kongens Kær løber over sine bredder. Denne rute er skiltet med rødtoppede stolper.


Læs mere om ruten lige her.


Få et ajourført forløb (juli 2015) og se detaljer på Lonvia-kortet


Kyst til Kyststien indgår i Fjernvandrevej E1 fra Haraldskær Fabrik til Klebæk HøjeIndtryk:


© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen