På initiativ af en række lokale borgere gik Esbjerg kommune og nogle fonde ind i dette projekt, der søger at fastholde erindringen om 1864-grænsens forløb sydøst om Ribe. Grænsestien ved Ribe består af en hovedsti på 48 km fra Vadehavet til Kongeåen samt fem rundture på i alt 42 km.

Stierne er stort set afmærkede i begge retninger med letgenkendelige blåtoppede pæle, eget logo og tydelige pile (hvide på hovedruten og grønne på rundturene), og der er gjort en del ud af faciliteterne på udvalgte steder i form af infohytter, sheltere, fortælleapparater, høje betongrænsepæle m.m. En god web-side er der også.

Men selve stien og underlaget har ikke haft bevågenhed (i hvert fald ikke i juli 2020 da jeg var der), fx er der fra Bjørnkærvej og østpå rig lejlighed til at se og mærke, hvordan det ikke skal gøres. Her baner man sig vej gennem en kornmark, balancerer på knoldede bræmmer og oplever den svuppende lyd af en blød, overbegroet jordvej. Balancesansen kommer også i brug på de skæve toetagesspor langs markerne, markvejen ved Harreby, hvor vandhullerne står i kø, den knoldede og delvis smattede bræmme langs Hjortvad Å samt på bræmmen langs Kongeåen. Værst er dog turen gennem den sydlige del af Varming Plantage, hvor man går på et delvist nedbrudt skovdige. Trist.


Se web-siden (hvor den gamle grænse også er tegnet ind) og Lonvia-kortetP.S.: Der er også en kort Grænsesti ved Genforenings- og Grænsemuseet, Frederikshøj


P.P.S.: og en lidt længere Grænsesti ved Ødis Bramdrup.

Indtryk: