Her er en kort præsentation af et meget lille udvalg.

Der er mange flere inkl. adresser og positioner på disse lister:


  73 museer og samlinger i Sønderjylland   -   248 museer og samlinger i Schleswig-HolsteinSønderborg Slot


Museet belyser Sønderjyllands historie fra middelalderen til nutiden. Hovedvægten ligger på krigene 1848-50, 1864 og 1914-18 samt folkeafstemningen og Genforeningen i 1920. Desuden vises store kulturhistoriske samlinger fra Sønderborg by og fra Als og Sundeved.


Slotskirken, Dronning Dorotheas Kapel, fra 1568-70 er Danmarks ældste kirkerum fra renæssancen.


Museet har ofte kunstudstillinger og særudstillinger.
Deutsches Museum Nordschleswig

 

Museet belyser Nordslesvigs tyske befolkningsdels historie fra 1850. Museet sikrer objekter, som er karakteristiske for det tyske mindretal i Danmark.

 

Museet har til huse i en velholdt og statelig bygning, der var kontor og bolig for direktøren på det nu nedlagte Sønderborg Bryggeri.
1864 - Historiecenter Dybbøl Banke

 

Dette moderne museum belyser slagmarken Dybbøl Skanser i 1864.
Dybbøl Mølle

 

Det lille museum på 1. sal fortæller især om krigen 1864
Augustenborg Slot

 

Augustenborg Slot med det store parkanlæg er i dag til salg. Slotskirken anvendes som sognekirke.

 

Et lillebitte museum i portbygningen fortæller om de augustenborgske hertugers flirt med magten. Den sidste hertug, Christian August 2., forlod Augustenborg d. 18. marts 1848 for aldrig mere at vende tilbage.

 

Der er offentlig adgang til kirken og parken. Nogle af de gamle herskabsstuer kan ses på en rundvisning.
Augustiana

 

I 2009 åbnede et kunstmuseum i palæet bag Augustenborg Slot. Palæet er galleri og i palæets have, der er adskilt fra slotsparken, men også åben for offentligheden, er der skulpturpark.
Vibæk Vandmølle

 

En historisk vandmølle i smukke omgivelser, hvor der af og til er arbejdende værksteder.

 

En vindmølle på bakken er under genopbygning efter en brand i 1983.
Lindeværftet med Hjortspringbåden

 

Et arbejdende værksted, hvor kopien af Hjortspringbåden er bygget af folk med sans for detaljen og det gode håndværk.
Nydambåden

 

Nydam Mose er den inderste del af en tunneldal ned mod Sandbjerg Slot. I jernalderen (0-400 e.K.) var den en sø, som senere blev til en engmose. Mosen blev kendt med fundet af Nydambåden d. 17/8 1863, men siden er der fundet mange krigsbytteofre, og der er sandsynligvis mere endnu.

 

Der er ikke så meget at se ved mosen, men huset er nu overtaget af Nydambådens Laug, som på 150-årsdagen søsatte sin selvbyggede kopi af båden, der nu ligger ved Sottrupskov.

 

Den originale Nydambåd er udstillet på Gottorp Slot ved Slesvig by.
Cathrinesminde Teglværksmuseum

 

Museet er et teglværk fra slutningen af 1800-tallet med bevaret ringovn, maskiner, redskaber og tegl.

 

I et hjørne ned mod vandet er opført arbejderboliger med møbler fra 1890, 1930 og 1960, og i en sidebarak findes et geologisk museum.
Bov Museum

 

er et landbrugs- og lokalhistorisk museum med fokus på livet omkring grænsen.
Aabenraa Museum


er helliget søfartshistorien
Knivsbjerg

 

På området findes bl.a. en lejrskole, amfiteater og en mindelund for de tyske nordslesvigere.
Haderslev Museum

 

er regionens hjemsted for samlinger fra oldtiden. Spændende opsætninger med gode forklaringer.

 

På området findes også et lille frilandsmuseum.


Møllemuseet


i Ballum Enge fortæller om livet i marsken.
Tønder


Kunstmuseet i Tønder er oprettet i 1972 og har bygningsfællesskab med Kulturhistorie Tønder og Vandtårnet, der rummer Hans Wegners stole.

I  Drøhses Hus på gågaden kan man besøge Kniplingsmuseet.
Frøslevlejren

 

blev oprettet august 1944 som tysk interneringslejr. Fra 1945 til 1949 husede den under navnet Fårhuslejren ca. 3.000 medlemmer af det tyske mindretal, som var dømt efter straffelovstillægget. I november 1949 blev lejren, nu under navnet Padborglejren, overtaget af hæren som kaserne. I 1968 overgik den til Civilforsvaret, som anvendte den som depot til 1984. I 1965 besluttede gamle fanger at oprette et museum for Frøslevlejren, som åbnede i 1969 i Hovedvagttårnet. I 1984 dannede Sønderjyllands Amt og Bov Kommune »Den Selvejende Institution Frøslevlejren« med det formål at restaurere bygningerne og  bevare lejren som et historisk mindesmærke fra 2. Verdenskrig. I 2007 blev museet en del af Nationalmuseet, og i 2013 blev der oprettet en udstilling om Fårhuslejren.
Museum Kupfermühle

 

Det private museum fortæller historien om en af det danske monarkis største fabrikker, Kobbermøllen i Kruså, fra 1600-tallet til 1962.

 

En af de gamle fabrikshaller ved den lille museumsbygning rummer bl.a. en model af fabrikken og forskellige værksteder.

 

32 arbejderboliger i området stammer fra Christian IV's tid, og når man går rundt i området føler man sig næsten hensat til Nyboder.
Rhum-Museum, Flensburg


indeholder en omfattende samling  - desværre uden smagsprøver.
Museumsberg, Flensburg


I Heinrich-Sauermann-Haus findes samlinger fra hertugdømmet Slesvigs kunst- og kulturhistorie. Her er også et børnerum, en udstilling om Flensburg og et skatkammer med guld, sølv og fajance.


I Hans-Christiansen-Haus vises slesvig-holstensk kunst fra det 19. til det 21. århundrede, hvor vægten især lægges på Jugendstil og ekspressionismens kunst.


Spejlgrotten er kun åben ved særlige lejligheder, fx  »Tag der offenen Tür« .
Schloss Glücksburg

 

Det flotte vandslot er bygget delvist oven på Ryd kloster.

Interiøret er værd at bese, dog helst med guide.
Schloss Gottorf


består af flere  museer og samlinger, heraf to forbundslandmuseer.

I hovedbygningen: Kunst- og kulturhistorie fra middelalderen til jugendstil, en arkæologisk rundgang samt etnologiske udstillinger.

I Nydamhallen: Nydambåden og offergaver fra Thorsberg mose.

I sidebygningen: »Galerie der Klassischen Moderne, Stiftung Rolf Horn«

I korsstalden: Kunsthåndværk og design fra det 20. årh.

I ridehallen: Særudstillinger

Haveanlæg: Barokhave fra 1637, nyanlagt 1999-2007, sø og kaskade fra 1838

I det nye globushus: kopi af hertug Friedrich III's globus fra 1651
Haithabu


Vikingemuseet med de specielle tage fortæller om Hedebys storhed og fald og om vikingernes mange handelsforbindelser.


På arealet ved halvkredsvolden er der opført flere kopier af vikingehuse.
Dannevirke


Det lille fine museum fortæller om den store vold.


På 1. sal findes en særudstilling om mindretalsliv.