En dobbbelteg er et nationalt symbol for Schleswig-Holstein. Det er et egetræ, der i nogle få meters højde er delt i to stam-mer. Det kan også være to ege, der er vokset sammen ca. en meter over jorden.


Her er en meget smuk dobbelteg fra Gänsemarkt i Plön; jeg har fundet over 100 - se min liste
Foran træet er der meget ofte en mindesten med årstallet 1898 (50-året for oprøret) og evt. slagordet »up ewig ungedeelt«.Her er stenen fra Großquern.