• Sønderjyllands Historie, 1, indtil 1815 - Historisk Samfund for Sdj., 2008
 • Sønderjyllands Historie, 2, efter 1815 - Historisk Samfund for Sdj., 2009
 • Sønderjylland A-Å - Historisk Samfund for Sdj., 2011
 • Sønderjylland - en særlig historie - Carsten Porskrog Rasmussen og Hans Schultz Hansen, Historisk Samfund for Sdj., 2022
 • Schleswig-Holstein Lexikon - Wachholtz Verlag, 2006
 • 19 myter i Sønderjyllands historie - Historisk Samfund for Sdj., 2002
 • Sydslesvigs danske historie - Mehmet Yüksekkaya, Grænseforeningens årbog, 2002
 • Sydslesvigs danske historie - Lars Henningsen (red.), Studieafd. ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2009
 • Rids af Sønderjyllands historie (til 1920) - Troels Fink, J.H. Schultz Forlag, 1943
 • Hertugdømmet (1232-1800) - Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitetsforlag, 2019
 • De slesvigske hertuger (1200-1972) - Historisk Samfund for Sdj., 2005
 • Den danske revolution 1830-1866 - Olaf Søndberg, Systime, 1999
 • 1848 - det mærkelige år - Claus Bjørn, red., Museum Tusculanum, 1998
 • Anden Slesvigske Krig 1864 - Inge Adriansen & Jens Ole Christensen, Museum Sønderjylland & Tøjhusmuseet, 2013 (pdf)
 • 1864 Sønner af de slagne - Rasmus Glenthøj, Gads Forlag, 2014
 • 1864 Fra helstat til nationalstat - John Christensen & Henrik Stevnsborg, forlaget Emil, 1998
 • Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt - Inge Adriansen & Steen Bo Frandsen, red., Syddansk Universitetsforlag, 2015
 • Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920 - ISL, Historisk Samfund for Sdj., GFS & Stadtarchiv Flensburg, 1995
 • Genforeningen - Hans Schultz Hansen, Aarhus Universitetsforlag, 2019
 • Dansk og tysk i Sønderjylland fra 1864 til vore dage - Gottlieb Japsen, Gyldendal kildehæfte, 1979
 • De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920 - René Karpantschof, Gads Forlag, 2019
 • Konfliktzonen Danmark. Skiftende fortællinger om dansk historie (1800-2015) - Fossat, Glenthøj, Martinsen, Gads Forlag, 2018