Historie

 • Sønderjyllands Historie, 1, indtil 1815 - Historisk Samfund for Sønderjylland, 2008
 • Sønderjyllands Historie, 2, efter 1815 - Historisk Samfund for Sønderjylland, 2009
 • Sønderjylland A-Å - Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011
 • Schleswig-Holstein Lexikon - Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt & Ortwin Pele, Wachholtz Verlag, 2006
 • Sydslesvigs danske historie - Mehmet Yüksekkaya, Grænseforeningens årbog, 2002
 • Sydslesvigs danske historie - Lars Henningsen (red.), Studieafd. ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2009
 • Hertugdømmet - Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitetsforlag, 2019
 • De slesvigske hertuger - Historisk Samfund for Sønderjylland, 2005
 • 1848 - Det mærkelige år - Claus Bjørn (red.), Museum Tusculanum, 1998
 • 1864 - Fra Helstat til nationalstat - John Christensen & Henrik Stevnsborg, forlaget Emil, 1998
 • 1864 - Anden Slesvigske Krig - Inge Adriansen og Jens Ole Christensen, Museum Sønderjylland & Tøjhusmuseet, 2013
 • 1864 - Sønner af de slagne - Rasmus Glenthøj, Gads Forlag, 2014
 • Den danske revolution 1830-1866 - Olaf Søndberg, Systime, 1999
 • Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt - Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen (red.), 2015
 • Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920 - ISL og Historisk Samfund for Sønderjylland, 1995
 • 19 myter i Sønderjyllands historie - Historisk Samfund for Sønderjylland, 2002
 • Folk - Ove Korsgaard, Aarhus Universitetsforlag, 2013
 • Hærvejen i Sønderjylland - Henrik Becker-Christensen, Institut for grænseregionsforskning, 1981
 • Fra hærvej til motorvej, en sønderjysk vejhistorie - Bjørn Svensson, Vejdirektoratet, 1984


© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen