Gennem tiden har Sønderborg haft mange jernbaner. Her er de seks vigtigste:

- Kreisbahn/ABA (lilla)

- Havnesporet (mørkerød)

- Mommarkbanen (grøn)

- Godsbanen (orange)

- Kulbanen (blå) og

- Kamgarnsbanen (gul)


Kreisbahn var den smalsporede jernbane på Als, som var i drift fra 1898 til 1932.  Den skiftede navn til 'Amtsbanen Als' i 1920. Der var mulighed for at køre gods fra havnen via Havnesporet lige som der var en stikbane til Kamgarnsspinderiet.


Chr. X's bro fra 1930 fik et normalspor, som blev fortsat op gennem byen. ABA blev nedlagt, og sporet bygget om til normalspor, så Mommark-banen kunne sættes i drift i 1933. Den lukkede i 1962. - Der blev også bygget en Godsbane tværs gennem Havbo, som fx blev brugt af Solofabrikken til 1997.


Kulbanen fragtede kul til gasværket til 1951. I første omgang fra Søndertorv, senere blev havnebanen forlænget til Ewers pakhus.


Læs også: Hans Helmer Kristensen (red.): Jernbanerne på Als, Fra Als og Sundeved 2001


Se billeder på Sten Boyes side om samfærdsel


Det historiske baggrundskort er gengivet med tilladelse fra Geodatastyrelsen