Fjernvandreveje i Danmark


Min E1 i Danmark begyndte i Grenå og sluttede i Kruså (eller omvendt; jeg har gået begge veje). I alt 380 km. Den danske del af E1 benytter i bedste europæiske fjernvandrevejstradition de eksisterende vandreruter. E1 har altid fulgt Hærvejen, men fra 2006 da Molsruten blev indviet, kun fra Rønsdam ved grænsen til Vrads Sande syd for Silkeborg. Her drejes mod øst ad vandreruterne via Skanderborg til Risskov, hvor Molsruten tager over.


Min E6 i Danmark begyndte ved Kastrup lufthavn og sluttede i Kruså (eller omvendt; jeg har gået begge veje). I alt 324 km. Den danske del af E6 blev afmærket allerede i 1980'erne, men har siden da undergået en del forandringer og tilpasninger. Det var fx ikke muligt at få tilladelse til at afmærke en rute gennem det fynske herregårdslandskab, men til gengæld får man så det sydfynske øhav.