Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

OLDTIDSMINDER I SØNDERJYLLAND

5 Tamdrup Høj v. Øsby 6100 Tamdrupvej N55.2637794 E09.66217
6 Skrydstrup-pigens høj 6510 Vojensvej N55.2322274 E09.29264
6 Vojens Lufthavn, ex.Flyvestation Skrydstrup 6510 Lilholtvej N55.2220049 E09.29112
8 Gravhøje, Over Jerstal 6500 Vojensvej N55.2091515 E09.29984
9 Abkær oldtidsmindepark 6500 Langdyssevej N55.1868164 E09.34251
11 Harreby-gravpladsen 6510 Årupvej N55.3257622 E08.93191
13 Stenaldergrave og bronzealderhøje i Skelde Kobbelskov 6310 ~ N54.8529810 E09.75697
13 Årupgård, gravplads fra tidlig jernalder 6510 Årupvej N55.3035857 E08.93340
15 Langdysser og jættestue i Lindet Skov 6520 ~ N55.2067742 E08.96513
16 Bronzealderhøje på Løgumbjerge 6240 Vongshøjvej N55.0888372 E08.92183
17 Gasse Høje, bronzealderhøje 6780 Gasse Høje N55.1607704 E08.80154
19 »Steneng«, Langdysserne v. Abterp 6261 Abterp N55.0899640 E08.77856
20 Galgehøj, Hjerpsted 6280 Galgevej N55.0004795 E08.66531
20 Gravhøje ved Hjerpsted skydebane 6280 Skydebanevej N55.0084748 E08.65155
20 Gravhøje ved Hjerpsted 6280 Vestkystvej N55.0288524 E08.64410
21 Hjulgraven v. Hjordkær (flyttet 2012) 6230 Grønhøj N55.0267294 E09.31774
23 Æ Vold, jernalderbefæstning v. Øster Løgum 6230 Ribevej N55.1017148 E09.33988
25 Hærulfstenen 6230 Oksevejen N55.1400721 E09.34493
25 Strangelshøj 6230 Oksevejen N55.1404383 E09.34890
25 Sikringsstilling Nord, Stenhøj 6230 ~ N55.1368024 E09.31803
27 Langdyssen Kæmpestenen i Varnæs Tykke 6200 ~ N55.0299665 E09.57078
28 Gravhøje v. Hostrupskov 6200 ~ N55.0100479 E09.45691
28 Eliselunddyssen, Hostrupskov 6200 Dyssevej N55.0128572 E09.45785
29 Myrpold, stenkammer 6200 Østerkrogsforte N55.0512718 E09.49744
29 Milkær Skov 6200 Skarrevvej N55.0573819 E09.50847
32 Helshøje, Sønderskoven 6400 ~ N54.8979384 E09.84610
32 Klinting høj, dyssekammer 6400 ~ N54.9050639 E09.84756
32 Arnhøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.8988157 E09.84661
32 Gravhøje, Lambjerg Indtægt 6470 Søndre Landevej N54.9061373 E09.87864
34 Gravhøje i Blomeskobbel 6440 ~ N54.9562213 E10.01483
36 Svenskegravene, tuegrave 6430 Nørreskovvej N55.0138400 E09.94636
36 Gl. Troldhøj, Nørreskoven 6430 Troldhøjvej N55.0115087 E09.93638
36 Baronens Høj, Nørreskoven 6440 Holmvej N55.0260992 E09.87785
36 Langdysser, Nørreskoven 6430 Stenkobbelvej N55.0103650 E09.93670
37 Trodsten, runddysse, Katry 6440 Anholt N54.9892548 E09.96204
38 Skibssætninger v. Stolbro Nakke 6430 Lillemadevej N54.9829848 E09.78521
38 Skibssætninger v. Dyndved 6430 Katholmvej N54.9746708 E09.83533
39 Langdysser i Brandsbøl Skov 6430 Vesterballe N55.0140705 E09.75675
39 Bundsø, oldsagsfund 6430 Knuden N55.0213902 E09.77741