Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

KIRKERNE PÅ ALS OG SUNDEVED

17 Adsbøl Kirke 6300 Sønderborg Landevej N54.9369094 E09.62050
23 Asserballe Kirke 6440 Pilehavevej N54.9658223 E09.95339
28 Minde om 1914-18, Asserballe kkg., »den store krig« 6440 ~ N54.9660569 E09.95327
29 Præstegård 1834, Asserballe 6440 Bygaden N54.9684034 E09.95200
31 Slotskirken, Augustenborg 6440 Storegade N54.9449134 E09.86643
36 Klokketårn ved Slotskirken, Augustenborg 6440 Hofgården N54.9449262 E09.86842
37 Minde om 1848-50-51, Augustenborg kkg. 6440 ~ N54.9479199 E09.88077
39 Broager Kirke 6310 Kirkegade N54.8915196 E09.67406
44 Minde om 1864, Broager kkg. 6310 ~ N54.8922944 E09.67372
44 Minde om 1864, tysk, Broager kkg. 6310 ~ N54.8923655 E09.67386
44 Minde om 1864, Broager kkg., pioner Klinke 6310 ~ N54.8923123 E09.67373
45 Minde om 1914-18, Broager kkg., mindehøj 6310 ~ N54.8923761 E09.67196
49 Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9198588 E09.72342
55 Minde om 1914-18, Dybbøl kkg. 6400 ~ N54.9198359 E09.72424
57 Egen Kirke 6430 Egen Kirkevej N54.9840075 E09.86876
62 Kirkestald 1750, Egen 6430 Nordborgvej N54.9844574 E09.86868
63 Minde om 1914-18, Egen kkg. 6430 ~ N54.9839752 E09.86951
65 Egernsund Kirke 6300 Sundgade N54.9041571 E09.60899
71 Slotskirken, Gråsten 6300 Slotsbakken N54.9257586 E09.59499
81 Havnbjerg Kirke 6430 Kirkebakken N55.0381759 E09.79707
89 Hørup Kirke, Kirke Hørup 6470 Mjangvej N54.9266647 E09.90178
95 Præstegård 1769, Hørup 6470 Hørup Bygade N54.9131930 E09.89695
97 Sct. Johannes Kirke, Kegnæs 6470 Præstegårdsvej N54.8708732 E09.89210
103 Sct. Laurentius Kirke, Ketting 6440 Kirkevænget N54.9668895 E09.89819
111 Kværs Kirke 6300 Kirketoft N54.9305545 E09.49548
115 Minde om 1914-18 og 1945, Kværs kkg., fælles 6300 ~ N54.9305020 E09.49512
117 Lysabild Kirke 6470 Lysabildgade N54.9035812 E10.00440
122 Minde om 1914-18, Lysabild kkg. 6470 ~ N54.9029638 E10.00407
123 Præstegården, Lysabild 6470 Kegnæsvej N54.9036139 E10.00370
123 Den holstenske lade 1783, Lysabild 6470 Kegnæsvej N54.9036394 E10.00388
125 Nordborg Kirke 6430 Tontoft N55.0599891 E09.73970
131 Præstegården 1910, Nordborg 6430 Tontoft N55.0604473 E09.73973
133 Vor Frue Kirke, Notmark 6440 Kirkepladsen N54.9796743 E09.93092
138 Minde om 1914-18, Notmark kkg. 6440 ~ N54.9798134 E09.93036
138 Minde om 1940-45, Notmark 6440 Notmark N54.9792893 E09.93074
138 Minde om 1920, Notmark 6440 Notmark N54.9792347 E09.93083
139 Præstegården 1688, Notmark 6440 Notmark N54.9790677 E09.92915
141 Nybøl Kirke 6400 Amtsvejen N54.9203640 E09.68108
147 Minde om 1920, Nybøl 6400 Amtsvejen N54.9200959 E09.68081
149 Vor Frue Kirke, Oksbøl 6430 Oksbøl Søndergade N55.0377777 E09.75812
153 Præstegården 1914, Oksbøl 6430 Præstegårdsvej N55.0372863 E09.75911
155 Rinkenæs Korskirke 1932 6300 Kirkevej N54.8961931 E09.56275
161 Rinkenæs Gl. Kirke 1158 6300 Gl. Kirkevej N54.9052248 E09.54500
167 Sottrup Kirke 6400 Kirkeagervej N54.9488677 E09.69262
172 Minde om 1864, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487370 E09.69188
172 Minde om 1914-18, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487265 E09.69215
172 Minde om 1849, tyske, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487985 E09.69213
172 Minde om 1849, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487461 E09.69187
172 Minde om 1864, tysk, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9488248 E09.69226
175 Stenderup frikirke 1903 6400 Stenderup Kirkebakke N54.9238931 E09.68794
179 Præstebolig, Stenderup 6400 Stenderup Kirkebakke N54.9242143 E09.68836
181 Svenstrup Kirke 6430 Egebjergvej N55.0265178 E09.82309
185 Præstegård, Svenstrup 6430 Egebjergvej N55.0262965 E09.82392
187 Slotskirken, Dr. Dorotheas Kapel 1568, Sønderborg 6400 Sønderbro N54.9070369 E09.78391
192 Gravkapellet ved Slotskirken, Sønderborg 6400 ~ N54.9071067 E09.78424
195 Sct. Marie Kirke, Sønderborg 6400 Kirke Alle N54.9113520 E09.78647
203 Christianskirken 1957, Sønderborg 6400 Ringgade N54.9094523 E09.80485
211 Sct. Pauls Kirke 1997, Sønderborg 6400 Ringridervej N54.9066584 E09.79925
215 Tandslet Kirke 6470 Gammel Skolevej N54.9264675 E09.96717
221 Ulkebøl Kirke 6400 Kaplenivej N54.9261116 E09.83058
227 Kirkestald ved Ulkebøl Kirke 6400 Kirkevej N54.9265628 E09.83162
229 Sct. Laurentius Kirke, Ullerup 6400 Kirkepold N54.9655708 E09.66254
271 Klokkehus ved Broager Kirke 6310 ~ N54.8915248 E09.67475
272 Klokkehus ved Egen Kirke 6430 ~ N54.9838131 E09.86955
272 Klokkehus ved Nybøl Kirke 6400 ~ N54.9203469 E09.68093
272 Klokkehus ved Kværs Kirke 6300 ~ N54.9305286 E09.49521
272 Klokkehus ved Svenstrup Kirke 6430 ~ N55.0263810 E09.82339
272 Klokkehus ved Hørup Kirke 6470 ~ N54.9265399 E09.90163
272 Klokkehus ved Tandslet Kirke 6470 ~ N54.9263622 E09.96798
280 Sognegård ved Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9195231 E09.72394
289 Menighedshuset, Sønderborg 6400 Østergade N54.9083442 E09.79296
291 Fællesgrav 1864, dansk, svensk, tysk, Ulkebøl kkg. 6400 ~ N54.9260669 E09.83054
292 Minde om 1864, tysk, Nybøl kkg. 6400 ~ N54.9204859 E09.68179
293 Minde om 1914-18, Sct. Johannes kkg. 6470 ~ N54.8708747 E09.89190
295 Minde om 1940-45, Sønderborg Østre kkg., mindelund 6400 ~ N54.9096266 E09.80567
297 ex.Bispegård, Ketting 6440 Smedegade N54.9658558 E09.89700