Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

KIRKERNE PÅ ALS OG SUNDEVED
http://bukhmark.dk/poi-er/index.html
17 Adsbøl Kirke 6300 Sønderborg Landevej N54.9369093 E9.6205083
23 Asserballe Kirke 6440 Pilehavevej N54.9658223 E9.9533927
28 Minde om 1914-18, Den store krig, Asserballe kkg. 6440 ~ N54.9660569 E9.9532733
29 Præstegård, Asserballe 6440 Bygaden N54.9684034 E9.9520010
31 Slotskirken, Augustenborg 6440 Storegade N54.9449134 E9.8664387
36 Klokketårn ved Slotskirken, Augustenborg 6440 Hofgården N54.9449262 E9.8684217
37 Minde om 1848-50-51, Augustenborg kkg. 6440 ~ N54.9479199 E9.8807737
39 Broager Kirke 6310 Kirkegade N54.8915196 E9.6740671
44 Minde om 1864, Broager kkg. 6310 ~ N54.8922944 E9.6737214
44 Minde om 1864, tysk, Broager kkg. 6310 ~ N54.8923655 E9.6738629
44 Minde om 1864, Broager kkg., pioner Klinke 6310 ~ N54.8923123 E9.6737373
45 Minde om 1914-18, Broager kkg., mindehøj 6310 ~ N54.8923761 E9.6719609
49 Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9198588 E9.7234217
55 Minde om 1914-18, Dybbøl kkg. 6400 ~ N54.9198359 E9.7242482
57 Egen Kirke 6430 Egen Kirkevej N54.9840075 E9.8687650
62 Kirkestald 1750, Egen 6430 Nordborgvej N54.9844574 E9.8686810
63 Minde om 1914-18, Egen kkg. 6430 ~ N54.9839752 E9.8695144
65 Egernsund Kirke 6300 Sundgade N54.9041571 E9.6089939
71 Slotskirken, Gråsten 6300 Slotsbakken N54.9257586 E9.5949955
81 Havnbjerg Kirke 6430 Kirkebakken N55.0381759 E9.7970792
89 Hørup Kirke, Kirke Hørup 6470 Mjangvej N54.9266647 E9.9017816
95 Præstegård, Hørup 6470 Hørup Bygade N54.9131930 E9.8969565
97 Sct. Johannes Kirke, Kegnæs 6470 Præstegårdsvej N54.8708732 E9.8921052
103 Sct. Laurentius Kirke, Ketting 6440 Kirkevænget N54.9668895 E9.8981994
111 Kværs Kirke 6300 Kirketoft N54.9305545 E9.4954845
115 Minde om 1914-18 og 1945, Kværs kkg., fælles 6300 ~ N54.9305020 E9.4951249
117 Lysabild Kirke 6470 Lysabildgade N54.9035812 E10.0044022
122 Minde om 1914-18, Lysabild kkg. 6470 ~ N54.9029638 E10.0040749
123 Præstegård, Lysabild 6470 Kegnæsvej N54.9036139 E10.0037012
123 Den holstenske lade 1783, Lysabild 6470 Kegnæsvej N54.9036394 E10.0038890
125 Nordborg Kirke 6430 Tontoft N55.0599891 E9.7397086
131 Præstegård, Nordborg 6430 Tontoft N55.0604473 E9.7397327
133 Vor Frue Kirke, Notmark 6440 Kirkepladsen N54.9796743 E9.9309233
138 Minde om 1914-18, Notmark kkg. 6440 ~ N54.9798134 E9.9303640
138 Minde om 1940-45, Notmark 6440 Notmark N54.9792893 E9.9307425
138 Minde om 1920, Notmark 6440 Notmark N54.9792347 E9.9308350
139 Præstegård, Notmark 6440 Notmark N54.9790677 E9.9291592
141 Nybøl Kirke 6400 Amtsvejen N54.9203640 E9.6810864
147 Minde om 1920, Nybøl 6400 Amtsvejen N54.9200959 E9.6808167
149 Vor Frue Kirke, Oksbøl 6430 Oksbøl Søndergade N55.0377777 E9.7581237
153 Præstegård, Oksbøl 6430 Præstegårdsvej N55.0372863 E9.7591159
155 Rinkenæs Korskirke 1932 6300 Kirkevej N54.8961931 E9.5627504
161 Rinkenæs Gl. Kirke 1158 6300 Gl. Kirkevej N54.9052248 E9.5450031
167 Sottrup Kirke 6400 Kirkeagervej N54.9488677 E9.6926224
172 Minde om 1864, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487370 E9.6918864
172 Minde om 1914-18, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487265 E9.6921516
172 Minde om 1849, tyske, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487985 E9.6921372
172 Minde om 1849, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9487461 E9.6918709
172 Minde om 1864, tysk, Sottrup kkg. 6400 ~ N54.9488248 E9.6922626
175 Stenderup frikirke 1903 6400 Stenderup Kirkebakke N54.9238931 E9.6879492
179 Præstebolig, Stenderup 6400 Stenderup Kirkebakke N54.9242143 E9.6883604
181 Svenstrup Kirke 6430 Egebjergvej N55.0265178 E9.8230977
185 Præstegård, Svenstrup 6430 Egebjergvej N55.0262965 E9.8239223
187 Slotskirken, Dr. Dorotheas Kapel 1568, Sønderborg 6400 Sønderbro N54.9070369 E9.7839113
192 Gravkapellet ved Slotskirken, Sønderborg 6400 ~ N54.9071067 E9.7842402
195 Sct. Marie Kirke, Sønderborg 6400 Kirke Alle N54.9113520 E9.7864754
203 Christianskirken 1957, Sønderborg 6400 Ringgade N54.9094523 E9.8048597
211 Sct. Pauls Kirke 1997, Sønderborg 6400 Ringridervej N54.9066584 E9.7992514
215 Tandslet Kirke 6470 Gammel Skolevej N54.9264675 E9.9671772
221 Ulkebøl Kirke 6400 Kaplenivej N54.9261116 E9.8305809
227 Kirkestald ved Ulkebøl Kirke 6400 Kirkevej N54.9265628 E9.8316201
229 Sct. Laurentius Kirke, Ullerup 6400 Kirkepold N54.9655708 E9.6625451
271 Klokkehus ved Broager Kirke 6310 ~ N54.8915248 E9.6747532
272 Klokkehus ved Egen Kirke 6430 ~ N54.9838131 E9.8695578
272 Klokkehus ved Nybøl Kirke 6400 ~ N54.9203469 E9.6809301
272 Klokkehus ved Kværs Kirke 6300 ~ N54.9305286 E9.4952189
272 Klokkehus ved Svenstrup Kirke 6430 ~ N55.0263810 E9.8233921
272 Klokkehus ved Hørup Kirke 6470 ~ N54.9265399 E9.9016383
272 Klokkehus ved Tandslet Kirke 6470 ~ N54.9263622 E9.9679861
280 Sognegård ved Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9195231 E9.7239462
289 Menighedshuset, Sønderborg 6400 Østergade N54.9083442 E9.7929678
291 Fællesgrav 1864, dansk, svensk, tysk, Ulkebøl kkg. 6400 ~ N54.9260669 E9.8305488
292 Minde om 1864, tysk, Nybøl kkg. 6400 ~ N54.9204859 E9.6817906
293 Minde om 1914-18, Sct. Johannes kkg. 6470 ~ N54.8708747 E9.8919026
295 Minde om 1940-45, Sønderborg Østre kkg., mindelund 6400 ~ N54.9096266 E9.8056743
297 ex.Bispegård, Ketting 6440 Smedegade N54.9658558 E9.8970048
301 Gravhøje under marken, Benniksgård 6300 Fjordvejen N54.8869156 E9.5477179
302 Gravhøje i Blomeskobbel 6440 Dyssevej N54.9562213 E10.0148348
303 ex.Bramdrup landsby 6100 Moltrup Landevej N55.2913100 E9.4245557
304 Bronzealderboplads, Vojens 6500 Over Jerstalvej N55.2381400 E9.2964821
305 Borgen Brink, Ballum 6261 Østerende N55.0866755 E8.6884089
306 Bundsø, oldsagsfund 6430 Knuden N55.0213902 E9.7774132
307 Bønderne fra Juvre 6792 Juvrevej N55.1751422 E8.5567235
308 Jernaldergårdene v. Danfoss Universe 6430 Mads Patentvej N55.0408110 E9.8090405
310 Jernalderhus m.m., Drengsted 6780 Landevejen N55.0983611 E8.8189993
311 Dresvold, Skodborg 6630 Gejlager N55.4196283 E9.1699706
312 Gravhøj v. Dyrhave, Løjt Land 6200 Dyrhave N55.0516417 E9.4745634
313 Egelund, Aabenraa 6200 Egelund N55.0746107 E9.3798613
314 Ejsbøl voldsted 6100 Ejsbølvej N55.2590063 E9.4589527
315 Værft, Forballum 6780 Kristen Koldsvej N55.1085761 E8.7222222
316 Galsted-bebyggelsen 6500 Over Jerstalvej N55.1616482 E9.2210292
317 Gammelenge, Højer 6280 Søndergade N54.9622841 E8.6914651
318 Gammeltoft, Bov 6330 Kejsergade N54.8463477 E9.3577490
319 Grøngård, ex.slot 6270 Lydersholmvej N54.9164396 E8.9910454
320 Minde om guldhornene, Gallehus 6270 Guldhornsvej N54.9587388 E8.8125999
321 Guldskålene, Hammelev 6500 Vismarlundvej N55.2278051 E9.3510076
322 Gravfund, Hammelev 6500 Hamisgårdvej N55.2442652 E9.3846543
323 Huse og haver, Havneby 6792 Stormstræde N55.0873893 E8.5538562
324 Hjemsted Oldtidspark 6780 Hjemstedvej N55.1528849 E8.7415457
325 Hjulgraven v. Hjordkær (flyttet 2012) 6230 Grønhøj N55.0267294 E9.3177429
326 Hjortspring Mose 6430 Sønderlund N55.0055867 E9.8570826
327 Hærulfstenen v. Hovslund 6230 Oksevejen N55.1400721 E9.3449349
328 Højgård, Gram 6510 Brogårdsvej N55.2888628 E8.9687757
329 Jollmands Gård, Holm 6430 Møllegade N55.0513092 E9.7015586
330 De ukendte fyrsters grav, Kastrup 6510 Haderslevvej N55.2714675 E9.0705270
331 Vikingetidsgravplads, Ketting 6440 Smedegade N54.9651961 E9.8975056
333 Spor efter Vårbjerg, Felsted 6200 Felstedvej N54.9543617 E9.5145624
334 Emmerske 6240 Åbenråvej N54.9563382 E8.9162840
335 Løgumkloster Kirke, ex.kloster, gotik 6240 Slotsgade N55.0571935 E8.9505303
336 Vadested, Mojbøl 6630 Prinsensvej N55.2990115 E9.1756917
337 Brandgrave, Møllestedbro, Søgård 6200 Avntoftvej N54.9451075 E9.4554793
338 Dæmning og mølle, Haderslev 6100 Dannevirkestræde N55.2477509 E9.4879863
339 Møntskatten, Errested 6100 Fuglsangsvej N55.1719185 E9.2975290
340 Jernalderlandsby, Løgumkloster 6240 Søgårdsvej N55.0538916 E8.8898294
341 Nydam Mose 6400 Nydamvej N54.9608753 E9.7277818
342 Nørrevold, Arrild 6520 Rugbjergvej N55.1515232 E8.9942097
343 Oldtidshunden, Slivsø 6100 ~ N55.1731189 E9.4769788
344 Olgerdiget, Tinglev 6360 Bjerndrupvej N54.9446509 E9.2715416
345 Ravnshøjgård, Vester Sottrup 6300 Nybølvej N54.9361274 E9.6936834
346 Jernalderlandsbyen, Løgumkloster 6240 Rugmarken N55.0696104 E8.9455195
347 Møntskatten, Sønder Vollum 6261 Sdr. Vollum N55.0786277 E8.7965645
348 Kvindegrav fra bronzealderen, Skelde 6310 Overballe N54.8540348 E9.7256702
349 Kirketomt, Sct. Thøgers Kapel, Gelsådalen 6510 Årupvej N55.2840104 E8.9687795
350 Slotseng, Mølby 6560 Lertevej N55.3280978 E9.2699801
351 Gårde og markedspladser, Starup 6100 Starup Hedevej N55.2484808 E9.5305614
352 Skibssætninger v. Stolbro Nakke 6430 Lillemadevej N54.9829848 E9.7852186
353 Søndergård m. teglværk, Hammelev 6500 Søndergård Alle N55.2418735 E9.4072317
354 Tombølgård, Kær 6400 Tombølgårdsvej N54.9475670 E9.7950512
355 Trælbanken ved Kærgård, Højer 6280 Kærgårdvej N54.9816794 E8.7223020
356 Trøjborg 6261 Trøjborgvej N55.0214409 E8.7540446
357 Hotel Tønderhus 6270 Jomfrustien 1 N54.9331460 E8.8679357
358 Langdysser, Vedsted 6500 Tøndervej N55.1949235 E9.3637098
360 Volleruphuset 6400 Mommarkvej N54.7630847 E9.8657518
361 Grubehuse, Wostoft, Løjt 6200 Barsøvænget N55.0947244 E9.4717829
362 Årupgård, gravplads fra tidlig jernalder 6510 Årupvej N55.3035857 E8.9334012
363 Østergård, Hyrup 6520 Hyrupvej N55.1821925 E9.1756485