Side POI Postnr. og vej Position (© sba)

FORTIDSMINDER I DANMARK (kun sdj.)

149 Gravhøje i Blomeskobbel 6440 ~ N54.9562213 E10.01483
150 Langdysser i Brandsbøl Skov 6430 Vesterballe N55.0140705 E09.75675
150 Tårnhøj, Niehuus, voldsted D-24955 Schlossberg N54.8288915 E09.37689
150 Brostensvej ved Den krumme vej 6360 Rønsdamsvej N54.8348793 E09.37313
150 Bundsø, oldsagsfund 6430 Knuden N55.0213902 E09.77741
150 Minde om 1848, Bov 6330 Padborgvej N54.8370875 E09.36806
151 Bredhøj 6392 Bredhøjvej N54.9791690 E09.27910
151 Minde om 1864, Bøffelkobbel, gendarmer 6400 Amtsvejen N54.9131591 E09.70430
151 Bro Vold, Augustenborg 6440 Gammel Brovej N54.9481757 E09.89375
151 Gammelmark klinter, Broager Dæk 6310 ~ N54.8845330 E09.73368
152 Cathrinesminde Teglværksmuseum 6310 Illerstrandvej N54.8762819 E09.65694
152 Draved Skov 6240 Dravedvej N55.0131029 E08.96675
153 Draved Mose 6240 ~ N55.0112065 E08.94214
153 Forsøg med svedjebrug, Draved Skov 6240 ~ N55.0212823 E08.97441
154 Dybbøl Mølle 6400 Dybbøl Banke N54.9070400 E09.75792
156 Historiecenter på Dybbøl Banke 6400 Dybbøl Banke N54.9066315 E09.75425
156 Minde om 1920 på flagbastionen, Dybbøl 6400 Dybbøl Banke N54.9062410 E09.75635
156 Fællesgravene, Dybbøl 6400 Dybbøl Banke N54.9068810 E09.74878
156 Minde om 1920, kongeskansen, Dybbøl 6400 ~ N54.9085172 E09.75013
157 Minde om de første Røde Kors delegerede, Dybbøl 6400 Dybbøl Banke N54.9066824 E09.75328
158 Gravhøje v. Frøslev 6330 Toldbodvej N54.8257575 E09.32305
158 Skibssætninger v. Dyndved 6430 Katholmvej N54.9746708 E09.83533
158 Eliselunddyssen, Hostrupskov 6200 Dyssevej N55.0128572 E09.45785
158 Dybbøl Kirke 6400 Dybbøl Bygade N54.9198588 E09.72342
158 Minde om 1864, tysk, Dybbøl kkg. 6400 ~ N54.9196766 E09.72383
159 Beredskabforbundets Informationsbarak, Frøslevlejren 6330 Lejrvejen, barak H1 N54.8434934 E09.32785
159 ex.Frøslev Polde Naturskole, Frøslevlejren 6330 Lejrvejen, barak H3 N54.8434916 E09.32854
159 FN Museet, Frøslevlejren 6330 Lejrvejen, barak 46 N54.8428429 E09.32914
159 Frøslevlejrens Museum, H4 6330 Lejrvejen, barak H4 N54.8434007 E09.32889
160 Minde om guldhornene, Gallehus 6270 Guldhornsvej N54.9587388 E08.81259
162 Gasse Høje, bronzealderhøje 6780 Gasse Høje N55.1607704 E08.80154
163 Gejlå Bro, Bommerlund 6330 Hærvejen N54.8929839 E09.36234
164 Gravhøje v. Gram 6510 Råstedhøjvej N55.2926256 E09.03933
164 Harreby-gravpladsen 6510 Årupvej N55.3257622 E08.93191
164 Hjertehøj 6300 ~ N54.9284493 E09.58496
164 Langdysse, Karensbjerg 6300 ~ N54.9239845 E09.56566
164 Langdysse, Karensbjerg 6300 ~ N54.9237034 E09.56812
164 Langdysse, Karensbjerg 6300 ~ N54.9234803 E09.56970
164 Langdysse, Ravnsbjerg 6300 ~ N54.9176379 E09.56801
164 Grøngård lade 6270 Lydersholmvej N54.9148760 E08.99193
165 Gravhøj v. Hennekesdam 6630 Hennekesdamvej N55.3445712 E09.17502
165 Gravkammer v. Hjartbro 6541 Bevtoftvej N55.1989291 E09.17254
166 Skålsten i Hjordkær Kirke 6230 Kirkegade N55.0328602 E09.30285
166 Stenalderdysser i Hønsnap Skov 6340 ~ N54.8727251 E09.43194
166 Klokketårn på gravhøj, Hjordkær Kirke 6230 Kirkegade N55.0329066 E09.30225
166 Hjemsted Oldtidspark 6780 Hjemstedvej N55.1528849 E08.74154
166 Hjulgraven v. Hjordkær (flyttet 2012) 6230 Grønhøj N55.0267294 E09.31774
166 Hærulfstenen 6230 Oksevejen N55.1400721 E09.34493
167 Kobro 1820 6372 Kobro N54.9720825 E09.14934
167 Jels Voldsted 6630 Koldingvej N55.3759357 E09.22249
167 Immervad Bro 1776 6230 Hærvejen N55.1568875 E09.35052
167 Jels Mølle (gh 1859) og Turistbureau 6630 Møllegade N55.3574930 E09.19853
168 Lokeshøje (Lokhøje), Københoved 6630 Københovedvej N55.4216340 E09.11428
168 Myrpold, stenkammer 6200 Østerkrogsforte N55.0512718 E09.49744
168 Sten med skålgruber, Lysabild Kirke 6470 Lysabildgade N54.9036725 E10.00423
168 Gravhøje, Lambjerg Indtægt 6470 Søndre Landevej N54.9061373 E09.87864
168 Markmandens hus, Misthusum 6780 ~ N55.1412346 E08.70417
169 Nydam Mose 6400 ~ N54.9608753 E09.72778
171 Nørrevolde 6520 Rugbjergvej N55.1515232 E08.99420
171 Gl. Troldhøj, Nørreskoven 6430 Troldhøjvej N55.0115087 E09.93638
171 Baronens Høj, Nørreskoven 6440 Holmvej N55.0260992 E09.87785
171 Voldstedet, ex.Helvedgård / Gl. Østerholm 6430 Nørreskovvej N55.0134423 E09.91134
171 Langdysser, Nørreskoven 6430 Stenkobbelvej N55.0103650 E09.93670
171 Tuegrave, Nørreskoven 6430 ~ N55.0132083 E09.94669
171 Østerholm slotsruin 6430 Voldstedvej N55.0061242 E09.93189
171 Langdysser, Nørreskoven 6430 Stenkobbelvej N55.0099172 E09.93650
172 Langdysser i Oleskobbel, Fynshav 6440 ~ N54.9746910 E10.00381
173 Olgerdiget, Bjerndrup 6360 Bjerndrupvej N54.9434547 E09.27990
174 Pottervej 6230 Foldingbrovej / Pottervej N55.1526997 E09.29641
174 Gravhøje, Over Jerstal 6500 Vojensvej N55.2091515 E09.29984
174 Røverkulen, langdysse, Lindet Skov 6520 ~ N55.2061793 E08.95920
174 Povls Bro 6200 Gammel Oksevej N54.9520845 E09.35464
175 Kirketomt, Sct. Thøgers Kapel, Gelsådalen 6510 Årupvej N55.2840104 E08.96877
175 Sikringsstilling Nord, Gammelskov 6534 ~ N55.1474062 E09.16981
175 Sikringsstilling Nord, Strandelhjørn 6534 ~ N55.1483012 E09.27118
175 Sikringsstilling Nord, Rugbjerg 6230 Foldingbrovej N55.1091253 E09.33129
175 Sikringsstilling Nord, Øster Gasse 6780 Åbenråvej N55.1563866 E08.80806
175 Sikringsstilling Nord, Lerskov Batteri 6230 Tingvejen N55.0999187 E09.40425
175 Sikringsstilling Nord, Hyrup 6520 Haverbækvej N55.1851085 E09.11050
175 Sikringsstilling Nord, Andholmbatteriet 6230 Ribevej N55.0994328 E09.33972
175 Sikringsstilling Nord, Stenhøj 6230 ~ N55.1368024 E09.31803
176 Stenaldergrave og bronzealderhøje i Skelde Kobbelskov 6310 ~ N54.8529810 E09.75697
176 Klokkestablen, Skamling 6093 ~ N55.4184571 E09.56557
176 Skamlingsbankestøtten og mindesmærkerne 6093 ~ N55.4184571 E09.56557
176 Gravhøj v. Skelde 6310 Overballe N54.8540348 E09.72567
176 »Tårnhøjborg« v. Skelde 6310 Overballe N54.8541315 E09.72302
177 Skrydstrup-pigens høj 6510 Vojensvej N55.2322274 E09.29264
177 Smøl, voldanlæg 6310 Nybøl Landevej N54.8981795 E09.67232
178 Svejlund Stok Bro 1786 6230 ~ N55.0682879 E09.15884
178 Runesten v. Starup Kirke 6100 Starup Kirkevej N55.2482847 E09.53227
178 Abkær oldtidsmindepark 6500 Langdyssevej N55.1868164 E09.34251
178 Helshøje, Sønderskoven 6400 ~ N54.8979384 E09.84610
178 Klinting høj, dyssekammer 6400 ~ N54.9050639 E09.84756
178 Arnhøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.8988157 E09.84661
178 Gravhøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.9012525 E09.84382
178 Gravhøj v. Højhus, Sønderskoven 6400 ~ N54.9010373 E09.84891
178 Traphøj, Sønderskoven 6400 ~ N54.9024560 E09.84908
178 »Steneng«, Langdysserne v. Abterp 6261 Abterp N55.0899640 E08.77856
178 Gravhøj, Stursbøl Plantage 6560 ~ N55.3204393 E09.22211
178 Gravhøjshjørnet, Stursbøl Plantage 6560 ~ N55.3395060 E09.20231
179 Helleristningssten, Taps kkg. 6070 ~ N55.3931219 E09.47103
179 Tonneshøj, jættestue 6100 Tonneshøjvej N55.2385374 E09.71313
179 Tamdrup Høj v. Øsby 6100 Tamdrupvej N55.2637794 E09.66217
179 Tovskov Voldsted, Mølby 6560 ~ N55.3248485 E09.26836
180 Tørning Voldsted og beplantningen 6500 Tørningvej N55.2367921 E09.37491
180 Trøjborg 6261 Trøjborgvej N55.0214409 E08.75404
181 Urnehoved Mindepark 6392 Oksevejen N54.9904605 E09.32438
182 Langdysser, Vedsted 6500 Tøndervej N55.1949235 E09.36370
182 Vongshøj, Løgumbjerge 6240 Vongshøjvej N55.0880192 E08.92149
182 Bronzealderhøje på Løgumbjerge 6240 Vongshøjvej N55.0888372 E08.92183
182 Æ Vold, jernalderbefæstning v. Øster Løgum 6230 Ribevej N55.1017148 E09.33988
182 Vibæk mølle 6470 Taskland N54.8943468 E09.95482