Gendarmstien

Da den nye grænse blev fastlagt i 1920 nedlagdes grænsekontrollen ved Kongeåen, hvor der havde været en grænse mellem Danmark og Preußen. Den nye grænse blev flyttet sydpå, og det ca. 500 mand store gendarmkorps skulle nu overvåge landegrænsen fra Vadehavet til Kegnæs. De blå gendarmer patruljerede hele grænsen efter et fast skema: ud at gå i fire timer, derefter holde fri i otte timer, i nogle områder mere intensivt end i andre. Gendarmkorpset, som var del-vist militært organiseret under ledelse af en oberst, bestod fra 1920 til 1958, og efter flere omorganiseringer gled det ind i toldetaten. I dag er der ingen fast grænsebevogtning - vi er jo i Schengenland - så nu er grænseovervågningen overtaget af politiets baglandspatruljer.

 

Midt i firserne gik Sønderjyllands Amt og kommunerne i gang med at genoprette de gamle stier, så vandreruten Gendarmstien kunne indvies i 1988. Vedligeholdelsen er nu overtaget af Sønderborg og Aabenraa kommuner, som også stod som udgivere af den gode pjece, som i 2013 blev opdateret i samarbejde med turistkontorerne. I 2012 kom endnu en bid Gendarmsti fra Vibæk til Skovby, og i 2016 strækningen fra Høruphav til Vibæk.

 

Da min foreløbige rapport i 2012 viste, at Gendarmstien havde potentiale som europæisk kvalitetsvandrerute, idet den med lethed opfyldte kravene til afvekslende landskab, naturattraktioner, udsigter, kulturhistorie, seværdigheder og infrastruktur, men ikke mht. stiunderlag og -afmærkning, gik vi (ingen nævnt, ingen glemt...) i gang med et løft i form af kvalitetsskiltning, mindre omlægninger og stiudbedringer, fem nye portaler, pilvejvisere til seværdigheder, service og byer samt en ny dansk og tysk web-side med et interaktivt kort, hvor man kan indblænde faciliteter. Efter 2½ års arbejde, en hel del ansøgninger og dokumentation og knap 1 mio. kr. i fonds-, turist- og kommunale midler lykkedes det, så d. 5. maj 2015 blev Gendarmstien fra Høruphav til Padborg certificeret af den europæiske vandreorganisation som »Leading Quality Trail - Best of Europe«.

 

Gendarmstien indgår i Fjernvandrevej E1 fra Rønsdam til Kruså og i Fjernvandrevej E6 fra Høruphav til Kruså.

 

 

Ruteforløb:

 

© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen - © til kort: OpenStreetMap bidragydere CC-BY-SA

Nærvandreveje

Mere information:

  • Se den nye hjemmeside
  • Se LQT-kriterierne (pdf)
  • Se den nye pjece (med gl. kort)
  • Se den gamle pjece
  • Få et overblik og se detaljer på Lonvia-kortet (med det korrekte ruteforløb som vist herover)
  • Hent det nyeste gpx-spor - eller se de rigtige kilometersten !
  • Strækningen fra Høruphav til Skovby er ikke certificeret som LQT, men det forlyder at kommunen er i gang.

 

 

Indtryk: