OpenStreetMap

Kort og GPS

 

OpenStreetMap er et crowdsourcing-projekt, der skaber frie geogra­­fiske data til alle. Projektet blev startet, fordi de fleste kort er belagt med juri-diske eller tekniske restriktioner, som forhindrer en alsidig anvendelse. Dette gælder næsten alle danske kort, og fornylig også Google Maps. OpenStreeMap har desuden en stigende betydning i de dele af verden, hvor der er mangel på officielle kort.

 

Lige som Wikipedia, som alle kan bidrage til, så bliver OpenStreetMap-kortet tegnet af frivillige som dig og mig. Det betyder, at der er meget stor forskel på detaljeringsgraden; nogle steder er kortet næsten perfekt, andre steder er næsten hvide pletter. Til gengæld er der få problemer med nøjagtigheden, idet man dels har adgang til offentlige data, fx adresser, vejnavne og luftfoto, dels er der mange flittige "mappere" (korttegnere), der holder øje med kortet og griber ind efter behov. Det betyder også, at kortet kan føres ajour på få minutter.

 

Hovedkortet findes her, og som det fremgår af billedet, så er det bare med at trykke på Rediger og gå i gang. Du skal dog lige være opmærksom på, at når du tegner i OpenStreetMap, så ændrer du originalkortets grund­data. Er du absolut sikker på, at du laver en forbedring af kortet, så klø på. Husk at arbejde så omhyggeligt, som du kan. Der er mange komplicerede informationer på kortet, så af og og til er det nødvendigt at holde tungen lige i munden.

 

Kortet kan bruges til mange forskellige formål, fx:

  • print uden licensproblemer
  • søg adresser, poi'er etc.
  • routning/turplanlægning - brug fx web-siden GraphHopper
  • overfør til GPS og pc - se siden om digitale kort
  • app's til smart phone
  • se vandreruter - med fx app'en GPX Viewer
  • se cykelruter
  • m.m.m.

 

I øvrigt er kortet IKKE beregnet til at indlægge kommercielle eller private ruter eller turforslag; kun afmærkede ruter, men i modsætning til andre rutekort, så er de afmærkede ruter tilføjet som egenskaber i de eksisterende veje og stier, så der er ingen problemer med zoom.

 

 

Er du interesseret i at hjælpe til, så start med at kigge nærmere på disse danske sider:

 

 

© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen og OpenStreetMap bidragydere