Min første rute

Kort og GPS

 

Tegn en rute

For det første må man gøre sig klart, hvad det er man vil. Gælder det søndagstraveturen langs stranden, er der nok mest behov for at lade bil-GPS'en dirigere til p-pladsen. Derfor kan man jo godt tage vandre-GPS'en med for at logge sporet, så man bagefter kan se, hvor man har gået.

 

Vil man gerne følge en bestemt rute, fx en fjernvandrevej, eller er man på vej ind i ukendt terræn, eller vil en fejl undervejs give en stor omvej eller en farlig passage, ja, så er det nok ikke så tosset med lidt hjælp undervejs. Så er man også fri for at folde et kort ud i blæsevejr !

 

Apropos hjælp, så skal man huske, at GPS'en kun er en hjælper. Det er ikke en dirigent, som kræver udelt opmærksomhed, og som så meget andet menneskeskabt elektronik kan den sagtens tage fejl.

 

 

Rute eller spor

Da jeg startede med at bruge GPS'er, var det svært og dyrt at finde tilgængelige kort, så derfor udviklede jeg nedenstående opskrift. I dag er der jo masser af muligheder, så det er bare med at finde en rutetegner og tegne løs. I mange af de brochurer og kort, der er nævnt på disse sider, er der færdige ruter, som man kan tegne efter, men der findes efterhånden også en del web-sider, hvor man kan hente færdige gpx-filer. Som regel er det dog spor, man henter, men de kan konverteres til ruter med fx ExpertGPS. Jeg vil dog anbefale at reducere sporet først, ellers bliver der alt for mange rute-points.

 

Man kan diskutere om man vil vandre efter en rute eller et spor:

  • Fordelen ved at gå efter en rute er, at man kan flytte på rutepunkterne undervejs, så man kan få en mere korrekt beregning af, hvornår man er fremme.
  • Fordelen ved at gå efter et spor er, at man ikke har nogen nålepinde (route-points), så man får et tydeligere billede på GPS'en.

 

 

Opret en rute:

  1. Bestem punkter
  2. Find punkternes position
  3. Opret en rute
  4. Overfør fra pc til GPS
  5. Resultat.

 

 

ad 1: Bestem punkter

Det er meget forskelligt, hvor mange punkter, der er behov for. Generelt kan man sige, at jo flere punkter, der er nøjagtigt afsat, jo bedre er GPS'en til at beregne afstande, og jo lettere er det at kontrollere afvigelser undervejs, dvs. om det loggede spor følger den planlagte rute. Jo færre punkter på en rute, jo lettere er det at overskue ved planlægningen.

 

På billedet kan man se en stiplet linie, der viser en 2,5 km lang skovsti. Her har jeg placeret otte punkter. Det er måske i overkanten, især i den øverste halvdel, for der er jo ingen mulighed for svinkeærinder. Man skal bare følge stien. Men hvad nu hvis stien ikke er synlig; så kan det jo være rart med en guide.

 

Ved vejgafler kan man altid diskutere, hvor mange punkter, der bør være. Ideelt set bør der måske være et punkt før vejgaflen for at advare om det kommende drej, og et punkt efter vejgaflen for at forsikre om, at man er på rette spor, især hvis stien drejer umiddel-bart efter.

 

Som alle andre waypoints skal punkterne have et unikt navn, så jeg plejer at nummerere dem i den rækkefølge, som jeg ønsker at gå. Det er kun af hensyn til mit eget overblik; GPS'en følger ruten efter en intern tabel uanset hvad punkterne hedder. Hvis der er POI'er undervejs, som man gerne vil se, så kan man selvfølgelig også lade dem indgå i ruten. Af hensyn til overskueligheden er punktnumrene ikke med på billedet.

 

ad 2: Find punkternes position

Dette er det mest kedelige arbejde, især hvis man skal finde positionerne ved manuel udmåling på et kort. Positionen for adresser, gravhøje, store gårde m.m. kan også findes en ad gangen på Geodatastyrelsens kort. Jeg synes, der er for mange fejlmuligheder, så derfor bruger jeg hovedsageligt OpenStreetMap, men jeg tjekker lige stierne på Garmin Topo, hvis jeg skal vandre i Danmark, eller Top50, hvis jeg skal vandre i Tyskland. Som vist i skemaet er der flere muligheder.

 

Hvis man har en folder kan man scanne kortet og lægge det ind som baggrundsbillede på ExpertGPS. Det kræver lidt tålmodighed, når kortet skal kalibreres ved hjælp af tre fix-mærker, så det er nødvendigt at være omhyggelig. Det er en rigtig god ide at kontrollere positionen for nogle markante steder i landskabet; det er hurtigst med Google Earth. Selv om det indscannede kort ikke er så kønt, så fungerer det fint, når bare man lader være med at zoome for vildt.

 

 

ad 3. Opret en rute

Hvis punkterne er fastlagt i et pc-program, er det nemt, ellers må man indtaste manuelt på GPS'en, og så lade den oprette en rute.

 

Her har jeg ladet ExpertGPS oprette en direkte rute på basis af oven-stående punkter. Derefter kontrollerer jeg rækkefølgen, og om det i øvrigt ser fornuftigt ud.

 

Hvis man har planlagt en lidt kringlet rute skal man være opmærksom på, at programmet forsøger at beregne den korteste rute, og det er måske ikke det man vil. Så må man åbne 'Route Point List', og ændre rækkefølgen ved at flytte punkterne op eller ned i listen.

 

 

ad 4. Overfør fra pc til GPS

Når punkterne er fastlagt og ruten er i orden, så tilslutter man GPS'en til pc'en og overfører det hele, altså både waypoints og route.

 

ad 5. Resultat

For nu at sætte emnet i perspektiv, kan man her se hvordan det gåede og loggede spor ser ud på Google Earth.

 

Det er da et fint billede, men det fremgår også tydeligt, at luftfoto af skove ikke er den bedste baggrund for rutetegningsværktøj - gæt selv hvor tæt jeg holder mig til stierne !!

 

 

 

 

På den nyeste version af ExpertGPS ser ruten således ud, når funk-tionen 'Enable Internet Map Retrieval' er slået til, dvs. at der vises et OpenStreetMap-kort i baggrunden.

 

Her kan man se stier i skoven, som ikke er helt i overensstemmelse med min rute, men det kan være osm-tegneren eller min GPS, der er upålidelig, eller også er det de store træer, som skygger for signalerne til GPS'en.

 

^^

 

 

 

© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen og OpenStreetMap bidragydere