Landkort

Kort og GPS

 

Topografiske eller ej

Iflg. Geodatastyrelsen (tidl. Kort- og Matrikelstyrelsen) er 'topografi' den disciplin, der i tekst, billeder, kort og statistik beskriver et geografisk sted eller et geografisk område. Sådan set skal der bare nogle højdelinjer til for at kalde et kort topografisk, men en bedre målestok kunne være, at det skal vise trædesten over en å og stier i private skove. - Man skal dog lige huske, at de topografiske kort sjældent viser vejnavne.

 

Maps har slet ikke den detaljeringsgrad, og selv om man kan se mange spændende detaljer på satellitfoto, så er kvaliteten ret svingende. I skove du'r de slet ikke, da de fleste satellitfotos er optaget, når der er blade på træerne. Til gengæld kan man som regel se vejnavne.

 

Et bilkort eller map kan fint bruges til at cykle efter, men de er ikke gode at gå efter, da markveje og skovveje sjældent er med. Det er lige omvendt med de topografiske kort, som kan være livsfarlige at køre efter, da de ofte mangler data om ensrettede veje; men det kan man jo se stort på som fodgænger.

 

Mange turfoldere indeholder også gode kort, som regel med vejnavne, ofte også på skovveje.

 

 

Hvis man vil vandre i Tyskland kan jeg anbefale flg.:

De landkort, jeg har haft mest glæde af er en serie på tolv »Wander- und Freizeitkarte 1:50.000« udgivet af Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. Disse gode topografiske kort viser mange forskellige vandre- og cykleruter samt en hel del symboler med emner, der har særlig interesse for turister.

 

På turistkontorerne kan man ofte finde gode kort, især i de områder, der satser på vandreturisme, fx Harzen. Der findes også flere turbøger.

 

 

© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen og OpenStreetMap bidragydere