De seks spor i Sønderborg

Historie

Gennem tiden har Sønderborg haft mange jernbaner. Her er de seks vigtigste:

- Kreisbahn/ABA (lilla)

- Havnesporet (mørkerød)

- Mommarkbanen (grøn)

- Godsbanen (orange)

- Kulbanen (blå) og

- Kamgarnsbanen (gul)

Jeg har tegnet dem ind på et gammelt kort, men det er kun en skitse, fx mangler hele det komplicerede sporforløb på havnen.

 

Kreisbahn var den smalsporede jernbane på Als, som var i drift fra 1898 til 1932. Den skiftede navn til 'Amtsbanen Als' i 1920. Der var mulighed for at køre gods fra havnen via Havnesporet lige som der var en bane til Kamgarnsspinderiet.

 

Chr. X's bro fra 1930 fik et normalspor, som blev fortsat op gennem byen. ABA blev nedlagt, og sporet bygget om til normalspor, så Mommarkbanen kunne sættes i drift i 1933. Den lukkede i 1962. - Der blev også bygget en Godsbane tværs gennem Havbo, som fx blev brugt af Solofabrikken til 1997.

 

Kulbanen fragtede kul til gasværket til 1951. I første omgang fra Søndertorv, senere blev havnebanen forlænget til Ewers pakhus.

 

 

 

 

 

Læs også: Hans Helmer Kristensen (red.): Jernbanerne på Als, Fra Als og Sundeved 2001

 

Se billeder på Sten Boyes side om samfærdsel

 

Det historiske baggrundskort er gengivet med tilladelse fra Geodatastyrelsen

 

© til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen